Seminarji in posveti v letu 2018

Obvestila

Posvet tajnic in tajnikov šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:08

Več

Posvet pomočnikov in pomočnic ter ravnateljev in ravnateljic šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:14


Več

Seminarji in posveti v letu 2018

Ravnateljski servis bo tudi v letu 2018 nudil podporo vašemu delu s pravnim svetovanjem in izobraževanjem. Z vsebinami se bomo prilagajali dogajanju na področju šolstva in potrebam vodenja šol. Načrtujemo naslednja izobraževanja, veseli pa bomo tudi vaših predlogov.

 

17. in 18. 1. 2018

Posvet računovodij v VIZ

6. 2. 2018

Napredovanja, dopusti in delovna uspešnost

13. in 14. 3. 2018

XI. strokovno srečanje Šola in ravnatelj

18. 5. 2018

Delovna razmerja I

23. 5. 2018

Delovna razmerja II

4. in 5. 10. 2018

22. in 23. 10. 2018

Posvet pomočnikov ravnateljev

Posvet tajnikov VIZ

29. 10. 2018

Posvet za hišnike v VIZ

Datume sporočimo naknadno

Praktični pristopi k načrtovanju varovalnih jedilnikov vrtčevske in šolske prehrane (več izvedb)

Datum sporočimo naknadno

Mirno reševanje sporov med delavcem in delodajalcem

Datum sporočimo naknadno

Novosti zakona o varovanju osebnih podatkov

 

Naj vam dosežki preteklega leta dajo zalet in pogum za izzive novih dni.

Srečno!

 

Ravnateljski servis, d.. o. o.