;

Spletni seminar Delo na domu

Spletni seminar Delo na domu

09. 12. 2020 09:00-11:00
Zoom, ,

Opis dogodka

Ravnateljice, ravnatelje, pomočnice in pomočnike ravnateljev, tajnike, računovodje in knjigovodje osnovnih, srednjih in glasbenih šol ter vrtcev vabimo na spletni seminar Delo na domu, ki bo potekal v sredo, 9. 12. 2020 od 9.00 do 11.00.

V seminar bomo vključili tudi vsebine o postopkih urejanja invalidnosti.

 

Program

Prijava na dogodek

Prijave za ta dogodek so se že zaključile

Podroben opis dogodka

Ravnateljice, ravnatelje, pomočnice in pomočnike ravnateljev, tajnike, računovodje in knjigovodje osnovnih, srednjih in glasbenih šol ter vrtcev vabimo na spletni seminar Delo na domu, ki bo potekal v sredo, 9. 12. 2020 od 9.00 do 11.00.

 

Udeleženci se boste seznanili organizacijo in postopki urejanja dela na domu, s pravnimi akti, s katerimi delodajalec ureja omenjeno področje ter dolžnostmi delodajalca pri zagotavljanju varstva pri delu za čas, ko delavci delo opravljajo na domu.

 

 

Seminar bo izvedla dr. Marija Hladin

Dr. Marija Hladin je odvetnica, kateri je z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije priznan status »odvetnice specialistke za področje delovnega prava in prava socialne varnosti«. Kot asistentka pri predmetu Delovno pravo in Socialna varnost sodeluje z Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici, poleg tega pa na področju Trga dela sodeluje tudi s Fakulteto za pravo in management v Ljubljani. Ima dolgoletne izkušnje tako s svetovanjem strankam, vodenjem postopkov pri delodajalcu kot tudi zastopanjem pred sodišči.

Prvi del: Delo na domu

 • Organiziranje dela na domu na podlagi dogovora med zaposlenim in delodajalcem.
 • Organiziranje dela na domu na podlagi odredbe delodajalca.
 • Akti delodajalca v zvezi z delom na domu.
 • Zagotavljanje varstva in zdravja pri delu na domu.

Drugi del: Invalidi

 • Pojem invalidnosti.
 • Postopek ugotavljanja invalidnosti.
 • Ustrezno delovno mesto ali delo.
 • Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenemu s statusom invalida,
  • poslovni razlog,
  • razlog nesposobnosti,
  • odpoved zaradi nezmožnosti opravljanja dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti.

Prijava

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da pravilno vnesete vaš elektronski naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem in brez katerih se seminarja ne boste mogli udeležiti.

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do ponedeljka, 7. decembra 2020, do 10. ure.

Udeleženci seminarja boste na dan seminarja po elektronski pošti prejeli povezavo do videokonference.

Predavanje bomo posneli. Ogled posnetka bo možen tudi kasneje.

Plačilo

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 20 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 35 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno je vključeno gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti.

Odjava

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 2 dni pred seminarjem. Če gradiva do takrat še ne bomo poslali, prijavnine ne bomo računali. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati.

Morebitna vprašanja v zvezi s témo seminarja lahko pošljete do 7. decembra 2020 do 10. ure na naslov: albert.pavli@guest.arnes.si. Vaša predhodno poslana vprašanja bodo posredovana predavateljici.

 

Seminar organizira Ravnateljski servis.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Vodstvo Ravnateljskega servisa

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant