;

Letni popis

Letni popis

13. 12. 2021 13:00-14:00
Splet - zoom, ,

Opis dogodka

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju Popis, ki bo potekal v ponedeljek, 13. decembra 2021, od 13.00 do 14.00.

Seminar je namenjen ravnateljem in računovodjem ter drugim osebam v osnovnih šolah in vrtcih, ki sodelujejo v postopkih popisa.

Program

Prijava na dogodek

Prijave za ta dogodek so se že zaključile

Podroben opis dogodka

Spletni seminar Letni popis

 

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju Popis, ki bo potekal v ponedeljek, 13. decembra 2021, od 13.00 do 14.00.

Seminar je namenjen ravnateljem in računovodjem ter drugim osebam v osnovnih šolah in vrtcih, ki sodelujejo v postopkih popisa.

Udeleženci seminarja se boste podrobneje seznanili s postopki izvedbe popisa.  

Seminar bo izvajala gospa Simona Krese, preizkušena državna notranja revizorka, samostojna izvajalka notranje revizije in svetovalka proračunskim uporabnikom. Njeno delo temelji na dvajsetletnih izkušnjah pri delu v javnem sektorju s področja računovodstva, financ, družbenih dejavnosti, vzpostavljanja notranjih kontrol in notranje revizije. Glede na opravljeno število revizij oblikovanja cen programov v vrtcih ima predavateljica bogate praktične izkušnje iz tega področja.

 

Vsebinski sklopi seminarja:

  • Ali je inventura lahko več kot le obvezna naloga ob koncu leta, kaj je lahko njena dodana vrednost?

Pravne podlage, popis kot notranja kontrola in njen pomen, razmejitev nalog in odgovornosti, osnovni pogoji za uspešnost izvedbe popisa, realnost oziroma najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju popisa.

  • Kako naj bo pripravljeno poročilo o rednem letnem popisu in katere vsebine ne bi smele manjkati?
  • Predstavitev vzorca predlagane vsebine poročila, prilog poročila.
  • Pravilno oblikovanje sklepov na podlagi ugotovitev popisa in njihova realizacija s primeri v praksi.

Način odpisa primanjkljajev, knjiženje presežkov, odpis sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi, razpolaganje z nepotrebnimi sredstvi, odpis neplačanih in zastaranih terjatvah in ocena odgovornosti, vzorec sklepov na podlagi popisa.

 

Prijava

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da pravilno vnesete elektronski naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem in brez katerih se seminarja ne boste mogli udeležiti.

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do petka, 10. decembra 2021, do 10. ure.

Udeleženci seminarja boste najkasneje dan pred začetkom seminarja po elektronski pošti prejeli gradivo in povezavo do videokonference.

Predavanje bomo posneli. Ogled posnetka bo možen tudi kasneje.

Plačilo

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 20 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 35 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno je vključeno gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti.

Odjava

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 2 dni pred seminarjem. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati.

Morebitna vprašanja v zvezi s témo seminarja lahko pošljete do petka, 10. decembra 2021, na naslov: albert.pavli@guest.arnes.si. Vaša predhodno poslana vprašanja bodo posredovana predavateljici.

 

Seminar organizira Ravnateljski servis.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa in odpovedi seminarja, v primeru premajhnega števila udeležencev.

Vljudno vabljeni!

Vodstvo Ravnateljskega servisa

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant