;

Prehrana pri medicinsko indiciranih dietah

Prehrana pri medicinsko indiciranih dietah

04. 10. 2021 15:00 25. 10. 2021 20:00
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Kosovelova ulica 2, Celje

Opis dogodka

Zaradi vse večjega števila dietnih obrokov v šolah in vrtcih in zaradi novega Pravilnika o noramtiivh in standardih, ki omogoča zaposlitev dietnih kuharjev, Ravnateljski servis v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje organizira izobraževanje za kuharje v šolah in vrtcih z naslovom Prehrana pri medicinsko indiciranih dietah. Cilj programa je izboljšanje strokovnih kompetenc zaposlenih kuharjev na področju varovalne prehrane in diet. S poznavanjem prehranjevalnih omejitev pri posameznih medicinsko indiciranih dietah ter upoštevanjem HACCP sistema pri pripravi dietne prehrane, se bodo zmanjšala neskladja med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Njihovo delo bo učinkovitejše in bolj kakovostno tako s stališča delodajalca kot tudi za uporabnika storitev.

Program

Prijava na dogodek

Prijave za ta dogodek so se že zaključile

Podroben opis dogodka

Prehrana pri medicinsko indiciranih dietah

Termin izvedbe: 4. 10. – 25. 10. 2021, 2x tedensko od torka do četrtka (točne dneve sporočimo kasneje)

Čas: 15:00 – 20:00

Kraj izvedbe: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Kratek opis programa:

V zadnjih letih v Sloveniji opažamo povečano število oseb, še posebej otrok, ki imajo medicinsko indicirano dietno prehrano in tako se povečujejo potrebe po opolnomočenju zaposlenih kuharjev pri pripravi obrokov za osebe z medicinsko indiciranimi dietami. Zelo pogosto se osebe s prehranskimi omejitvami prehranjujejo v zavodih oz. ustanovah, kjer se šolajo, bivajo oz. delajo. Zato potrebujejo zaposleni v kuhinjah različnih javnih ustanov, zavodov, specifična strokovna znanja in kompetence s področja dietne prehrane.

Udeleženci programa bodo spoznali posebnosti prehrane, prehranski režim in prehranske omejitve pri posameznih dietah, normative zanje in izračune za polnovredne dietne obroke. Naučili se bodo sestaviti jedilnike za osebe z različnimi dietami, pri čemer bodo znali upoštevati normative in ekonomično uporabljati surovine. Poseben poudarek bo tudi na skrbi za urejenost kuhinje in vzdrževanje higiene.

Cilj programa:

Cilj programa je izboljšanje strokovnih kompetenc zaposlenih kuharjev na področju varovalne prehrane in diet. S poznavanjem prehranjevalnih omejitev pri posameznih medicinsko indiciranih dietah ter upoštevanjem HACCP sistema pri pripravi dietne prehrane, se bodo zmanjšala neskladja med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Njihovo delo bo učinkovitejše in bolj kakovostno tako s stališča delodajalca kot tudi za uporabnika storitev.

Obseg programa: 55 ur

Usposabljanje vključuje 7 srečanj po 6 pedagoških ur, 13 pedagoških ur je namenjeno pripravi seminarske naloge.

Vsebine programa:

 • Smernice zdrave in varovalne prehrane.
 • Prehranski normativi in normativi za pripravo obrokov pri medicinsko indiciranih dietah.
 • Priprava jedilnikov za medicinsko indicirane diete.
 • Priprava obrokov, primernih pri različnih dietah.
 • Uporaba HACCP sistema.

Kompetence, pridobljene s programom:

 • Pozna smernice varovalne prehrane.
 • Pozna ustrezne mehanske in toplotne postopke obdelave živil za pripravo dietnih obrokov.
 • Samostojno pripravi jedilnike, primerne za posamezne diete.
 • Samostojno pripravi jedi, primerne za posamezne diete.
 • Obvlada preprečevanje navzkrižne kontaminacije  v kuhinji.
 • Ekonomično in odgovorno uporablja surovine.

Število udeležencev:

 • največ 20

Potrdilo:

Kandidati prejmejo potrdilo o opravljenem programu usposabljanja.

Predavatelji:

 • Boštjan Bezgovšek, org. posl. gost.

Profesor kuharstva na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje

 • Andreja Lesjak, univ. dipl. inž. živ. teh.

Profesorica prehrane na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje.

Prijave so tokrat možne le za pogodbenike Ravnateljskega servisa in se sprejemajo preko spletne strani Ravnateljskega servisa od ponedeljka, 16. 8. 2021 do petka, 3. 9. 2021.

Cena: seminar je brezplačen za pogodbenike Ravnateljskega servisa.

Odjava: odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 3 dni pred seminarjem. V kolikor se seminarja prijavljena oseba ne bo udeležila in/ali se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo zaračunali stroške izvedbe in organizacije v višini 150,00.

Za vse dodatne informacije v zvezi z vsebino in izvedbo se lahko obrnete na ga. Majo Štukelj na telefonsko številko 040 787 100 ali po elektronski pošti maja.stukelj@ssgt.si.

Vodstvo Ravnateljskega servisa

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant